Home

Metoda Nowych Wzorców Motorycznych wykorzystuje techniki wielostawowych ćwiczeń oporowych w celu redukcji asymetrii mięśniowych i świadomej ingerencji w globalne wzorce motoryczne.

Co robimy

Zajmujemy się projektowaniem i wytwarzaniem technologii treningowo-terapeutycznej w zakresie budowania równowagi mięśniowej w układzie ruchu człowieka. Naszym głównym tematem działań są obszary mające wpływ na globalną motorykę ze szczególnym uwzględnieniem okolicy obręczy miednicznej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Pierwszy produkt poprzedziło 7 lat badań naukowych z zakresu morfo-fizjologii mięśniowej oraz eksperymentów treningowych, dzięki którym, w 2021 roku powstał pierwszy działający prototyp.

Kim jesteśmy

Autorem metodyki i założycielem marki jest Dobrochna Fryc, antropolog fizyczny oraz doktorantka w Katedrze Biomechatroniki na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej specjalizująca się w tematyce równowagi mięśniowej oraz morfo-funkcjonalnej asymetrii lateralnej i antagonistycznej mięśni stabilizujących obręcz miedniczną.